Ιστορία

Βιογραφίες Ντρέδων αγωνιστών
Εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου έτους 1871
Η ιστορία της περιοχής μας (Χρήστου Α. Τάκη)
Η Ιστορία του χωριού μας
Η Ιστορία του Σουλιμά και οι θρυλικοί Ντρέδες (βίντεο)
Η μεταφορά της έδρας του Δήμου Δωρίου από το Σουλιμά στο Ψάρι
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Άνω Δωρίου (Σουλιμά)
Θρύλοι και μουσική - Η εκπομπή της Ευγενίας Περιορή (βίντεο)
Ο Δήμος Δωρίου το 1911
Ο Δήμος Δωρίου το 1851
Οι 422 Πεσόντες στο Αλβανικό Μέτωπο 1940-41
Οι μάχες των Ντρέδων 
Οι μάχες που έλαβαν οι Σουλιμοχωρίτες - Ντρέδες
 
Ο δρόμος Αγίου Γεωργίου - Άνω Δωρίου 
Οι παλαιές σφραγίδες του Δήμου Δωρίου με έδρα το Σουλιμά
Ο Νομός Μεσσηνίας μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους
Πεσόντες των Πολέμων 1912-1941 από το Σουλιμά και τα Σουλιμοχώρια
Πρακτικά Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου) Σουλιμά
Σουλιμαίοι πληρεξούσιοι και βουλευτές
Τα αρχοντικά των Παπατσωραίων
Το Δημοτικό Σχολείο Άνω Δωρίου (Σουλιμά) εν έτη 1953. Του Δημήτρη Δριμή
Το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης Δωρίου (Χρ. Τάκη)
Το ξεκίνημα της Κατοχής - Περιστατικά στην περιοχή Δωρίου (Χρήστου Ανδρ. Τάκη)